Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar      Ünite 1      14 Şubat 2011 Ara     

01. Halkla İlişkiler Planlaması

Masrafların ve rekabetin arttığı, kaynakların azaldığı bir çağda, diğer örgütsel çabalar gibi halkla ilişkiler de hayatta kalabilmek için rekabet etmek durumunda. Halkla ilişkiler çalışmaları açık stratejilere ve hedeflere dayanır. Bu strateji ve hedefler, kendi bütçeleri, süreleri ve kaynakları olan taktiklere ayrılır. Herhangi bir halkla ilişkiler programını uygulamadan önce ne yapılacağının, hangi sırayla yapılacağının ve kurumun hangi hedefini karşılayacağının düşünülüp, planlanması gerekir. İyi bir halkla ilişkiler programı, kuruluşun iş hedefleri, pazarlama ve iletişim hedeflerini destekleyen etkili bir araç olmalı. Bunun yolu ise, kurumsal hedeflere uygun bir halkla ilişkiler yönetiminden geçer.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra,
– Halkla ilişkiler çalışmalarının planlanmasının önemi nedir?
– Halkla ilişkilerde planlama modelleri hangileridir?
– Halkla ilişkiler çalışmalarında planlama sürecinin aşamaları nelerdir? sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Örnek Olay

Çiko Şekerleri 100. Yıl Kutlamaları Halkla İlişkiler Planı

Çiko Şekerleri’nin 100. yıl kutlamaları için bir halkla ilişkiler firması ile anlaşılır. HR halkla ilişkiler şirketi, durum analizi, hedefler, hedef kitle, iletişim ve medya stratejileri, uygulama, bütçe ve değerlendirme basamaklarından oluşan bir planlama yapar. Bu plana göre sorun belirleme ve durum analizi şu şekilde ifade edilebilir. Çiko şekerlerinin satışları durgun gitmektedir. Marka ile ilgili araştırmalar, 100. yıl arifesinde, tüketiciler arasında ilk akla gelen markanın Çiko olmadığı, daha yeni şekerlerin tercih edildiğini gösterir. Araştırmalar yapılarak, Çiko’nun yıllar boyunca kullanımı ve promosyonu ile ilgili bilgiler ortaya çıkarılır.

Hedefler, hedef kitle tarafından erişilebilirliğin yüksek olduğu kitle iletişim araçlarında Çiko’nun 100. yılı ile ilgili yaygın bir farkındalık oluşmasını sağlamaktır. Hedef kitle, mevcut ve olası Çiko tüketicileri; 25-44 yaş aralığındaki kadınlar ve ailelerinden oluşur. İletişim ve medya stratejisi, markanın nostaljik çekiciliğini kullanmak, eğlenceli, kalıcı, ülkenin sembolü oluşu ile ilgili hikâyeler üretmektir. Uygulama, kampanya 18 aylık bir süreye sahiptir. Araştırma ve planlama için önerilen süre 3 ay, etkinlikler için 4 aydır. 18 ay sürecek kampanya için, 450 bin $ bütçe ayrılmıştır. Projenin değerlendirilmesi ise şu şekilde ölçülmüştür. Yapılan araştırmalarda, hedef kitlenin 100. yıl kutlamalarını TV, radyo ve gazeteden duydukları, medyada kaplanan yer aracılığıyla, marka ile ilgili farkındalığın oluştuğu belirtilmiştir.

Anahtar Kavramlar

– Hedeflere Göre Yönetim
– Stratejik Planlama
– Sorun
– Hedef
– Hedef Kitle
– Amaç
– Mesaj ve Medya Stratejisi
– Etkinlik
– Uygulama
– Ölçümleme ve Değerlendirme

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Halkla İlişkilerde Planlamanın Önemi
Bağlantı Halkla İlişkilerde Kullanılan Planlama Modelleri
Bağlantı Halkla İlişkiler ve Planlama Süreci
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Okuma Parçası
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Kurumun iş hedefleri, pazarlama hedefleri ve iletişim hedeflerini gerçekleştirmek üzere tasarlanacak kurumsal ya da pazarlamaya yönelik halkla ilişkiler çalışmalarının hangi etkinlikleri kapsayacağı, ne kadar süreceği, bu etkinliklerle hangi mesajın verileceği ile ilgili süreç halkla ilişkilerde planlama ile ilgilidir. Sorun çözme ve süreçleri değiştirme parçası olarak yönetilen halkla ilişkilerde, bu fonksiyonu yerine getirmede kullanılan basamakları sorun ya da fırsatın tanımlanması, planlama ve programlama, eyleme geçme ve iletişim, programın değerlendirilmesi olarak sıralamak mümkündür.

Sorun ya da fırsatın tanımlanması basamağı, Şu anda ne oluyor?Ž sorusunun cevabı ile ilgilidir. Kuruluşun, politikaları ve eylemlerinden etkilenen, bilgi, düşünce, tutum ve davranışları yönlendirme ve bunlarla başa çıkmayı gerektiren bir aşamadır. Planlama ve programlama basamağı, ilk basamakta elde edilen bilgi, programın hedef kitlesi, hedefleri, iletişim ve etkinlik stratejileri hakkında karar vermede kullanılır. Durum hakkında ne öğrendiğimize dayalı olarak, ne söylemeli, yapmalı ve neyi değiştirmeliyiz?

Eyleme geçmek ve iletişimi kullanmak basamağı, program hedeflerini yerine getirmek üzere, her hedef kitle ile ilgili özel hedeflere ulaşmak için desenlenen iletişimi ve eylem planlarını yorumlamayı gerektirir. Kim yapacak, kim söyleyecek, ne zaman, nerede, nasıl?Ž

Programın değerlendirilmesi basamağı ise, sürecin son aşamasıdır. Bu aşamada, hazırlıkların, uygulamaların ve program sonuçlarının bir değerlendirmesi yapılır. Nasıl yaptık ya da nasıl yapıyoruzŽ Sorularına yanıt bulunan aşamadır. Sürecin her bir aşaması bir diğeri kadar önemlidir ancak süreç, soruna çözüm geliştirecek aklın bulunması aşaması ile başlar. Halkla ilişkiler sürecinde ikinci basamak programın planlanmasıdır. Herhangi bir halkla ilişkiler etkinliğini uygulamadan önce, kurumsal hedeflere ulaşmak için ne yapılacağı ve hangi sıra ile yapılacağını düşünmek gerekir.