Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Girişimcilik      Ünite 1      20 Mayıs 2009 Ara     

01. Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri

Ses Klibi: Bu ses klibini oynatabilmek için Adobe Flash Player (Version 9 veya üzeri) gereklidir. Güncel versionu indirmek için buraya tıkla Ayrıca tarayıcında JavaScript açık olmalıdır.

Bu ünitede; girişimcilik ve girişimci kavramları anlatılarak, girişimcinin özellikleri, girişimcilik süreci, girişimci düşüncenin temelleri ve girişimcinin işlevleri konuları üzerinde durulmaktadır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda;
– girişimcilik kavramını tanımlamak,
– girişimcilik sürecini açıklamak,
– girişimcinin işlevlerini belirlemek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız.

Örnek Olay

Gökkuşağı Çikolata A. Ş.

Başar Holding ve Açıkalın Grubu ortaklığıyla, 20 Mayıs 1995 tarihinde kurulan ve Eskişehir’de faaliyet gösteren Gökkuşağı Çikolata A. Ş. , 1.600 çalışanıyla Türkiye’nin en büyük çikolata üreticisi ve ithalatçısıdır. Şirketin girişimcilik öyküsünü kısaca anlatan sanayici Çınar Başar, başarılarını aile desteği, ortaya çıkan fırsatlar ve cesur kararlar şeklinde özetlemektedir.

1995 yılında küçük bir aile işletmesi olarak kurulan işletme, dünya markası olma yolunda önemli adımlar atmış durumdadır. Kuruluş yıllarında dar bir kapasite ile ve tamamen özkaynaklar ile üretime başlayan şirket, öncelikle iç pazara satış yaparak para kazanmış. 1997 yılında uluslararası piyasalarda yaşanan krizler şirket için yeni fırsatlar ve pazarlar yaratmış, Asya ülkelerine başlayan ihracat serüveni birçok başarıyı da beraberinde getirmiştir. Kazandıklarını sürekli olarak yatırıma dönüştüren şirket, bu yatırımlar sonucunda ürün çeşitlendirmesine giderek pazar riskini önlemiştir. 2003 yılı sonunda şirketin net kârı 2002 yılı sonuna göre %80 oranında artış göstermiştir.

Kârlılık artışının temel nedeni, satışlardaki artış olmakla birlikte yapılan teknoloji yatırımları sonucunda, maliyetlerdeki azalmada kâr artışını desteklemiştir. 2004 yılı hedefleri ise Türkiye’nin toplam çikolata üretiminin %40’ını gerçekleştirmektir.

Anahtar Kavramlar

– Değer Yaratma
– Yenilik
– Risk Alma
– Girişimcilik
– Fırsat Yaratma

İçindekiler

Bağlantı Girişimciliğin Tanımı
Bağlantı
Girişimci Düşüncenin Temelleri
Bağlantı
Girişimcilik Süreci
Bağlantı
Girişimcinin İşlevleri
Bağlantı Özet

Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte önem kazanan olgulardan biri de girişimciliktir. Bu süreç içerisinde girişimcilik, insanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır. Yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve kurulacak olan yeni işletmeler bir ekonominin büyüyebilmesinin öncelikli koşuludur. Bu nedenle toplumda girişimci kişilerin sayısının arttırılması ve bu kişilerin eğitilmesi ülkelerin öncelikleri arasında olmalıdır.