Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Finansal Yönetim      Ünite 1      7 Haziran 2009 Ara     

01. Finansal Yönetim ve Fonksiyonları

İşletmelerde finansal etkileri olan kararlar, finansal yönetimin kapsamına girmektedir. Finansal kararlarda sağlanan başarı işletmenin değerini doğrudan etkileyecektir. İşletmeler kaynaklarını uygun projelere dağıtarak, bu projeleri borç ve öz sermayenin uygun bileşimiyle finanse ederek ve elde edilecek kârın bir bölümünü işletmede bırakırken bir bölümünü de ortaklara dağıtarak işletmenin değerini arttırabileceklerdir. İşletmenin değerini doğrudan etkileyecek finansal kararlardaki prensipler, ister büyük ister küçük olsun tüm işletmeler için değişmemektedir.

Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:
– İşletmede finansal yönetimin başlıca karar alanlarının neler olduğunu belirleyebilmek.
– Finansal kararlarda öncelikli amacın ne olduğunu açıklayabilmek.
– Finansal yönetimde yaşanan gelişmeler ve bunların etkilerini betimleyebilmek.
– Finansal yönetimle yakın ilişkisi olan diğer disiplinleri saptayabilmek.
– İşletmelerin yasal türlerinin finansal yönetim açısından taşıdığı özellikleri açıklayabilmek.

KIYIKLAR A. Ş.

KIYIKLAR A. Ş. 1964 yılında A. KIYIK ile iki oğlu ve yakın aile bireylerinin ortaklığında kurulmuş bir aile şirketidir. Şirket, traktör kabini ile buzdolabı üretiminde kullanılan bazı parçalar üretmektedir. A. KIYIK’ın bir oğlu makine mühendisliği eğitimi almış, diğeri sanat enstitüsünden henüz mezun olmuştu. A. KIYIK ise küçüklüğünden beri ticaretle uğraşmış, ama üretimle ilgili bir tecrübesi bulunmamaktadır. Makine mühendisi olan oğlu üretimden, diğeri satın alma ve pazarlamadan sorumludurlar. Şirketin muhasebe işleriyle ilgilenmek üzere de ticaret lisesi mezunu bir kişi istihdam edilmiştir. İlk yıllarındaki gelişmelere bakıldığında şirket küçük ve sadece yöresel çalışmaktaydı. Bununla birlikte kaliteye verilen önem ve yüksek kalite standartları şirketin tanınırlığını hızla arttırdı. Şirkette aynı zamanda iyi bir yönetim de vardı; yüksek kalite standartlarına rağmen faaliyet giderleri rakip firmalara göre oldukça düşük kalmaktaydı. Maliyetlerin düşük olması kâr marjlarını genişletmekte, elde edilen kârların önemli bir bölümü de şirkette bırakılarak şirketin büyümesinde kullanılmaktaydı. Ancak 90’lı yıllarda talepteki artışlar ve teknolojideki gelişmeler, kaliteden ödün vermek istemeyen şirkette yeni yatırımlara gereksinim doğurmuştu. Teknolojinin seçimi konusunda fazla zorluk çekilmiyordu; ancak bu teknolojinin gerektirdiği yatırımlar için gerekli fonların nasıl bulunacağı konusunda karar vermekte zorlanıyorlardı.

KIYIK A. Ş. ‘de 90’lı yıllara kadar bankalarla ilişkilere pek önem verilmemiş ve kredi kullanımına sıcak bakılmamıştı. 90’lı yıllarda bankalarla ilişkiler geliştirilerek daha çok kredi kullanımı alternatifi üzerinde durulmaya başlandı. Bankalarla yapılan görüşmeler sonunda en uygun koşullarla kredi sağlanabiliyordu. Şirket’in mali yapısının güçlü olması daha düşük kredi faiziyle fon bulma olanağı yaratmaktaydı. Şirket, bu maliyet avantajından da etkilenerek fona ihtiyacı olduğunda sık sık banka kredilerine gitmeyi tercih eder olmuştu.

1990’lı yıllara kadar finansman politikası nedeniyle önemli bir sorunla karşılaşmayan şirkette artan faizlerle son yıllarda sürekli olarak likidite sorunlarıyla karşılaşılır olmuştu. A. KIYIK gün geçtikçe zamanının daha büyük bölümünde paranın hangi bankadan daha çabuk karşılanabileceği ile ilgilenmek durumunda kalıyordu.

Anahtar Kavramlar

– Finans
– Finansman
– Finansal yönetim
– İşletme değerini maksimize etme
– Kârı maksimize etme
– Dividant
– Maddi varlıklar
– Maddi olmayan varlıklar
– Risk
– Halka açık şirket
– Halka kapalı şirket
– Kayıtlı sermaye sistemi

İçindekiler

Bağlantı Finansal Yönetim Fonksiyonları ve Finans Yöneticisi
Bağlantı
İşletmeler ve Amaçları
Bağlantı
Finansal Yönetimin Tarihsel Gelişimi
Bağlantı
Finansal Yönetim ve Diğer Disiplinler
Bağlantı
Finansal Yönetim ve İşletmelerin Hukuki Yapıları
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları