Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Bankacılık Uygulamaları      Ünite 1      6 Haziran 2009 Ara     

01. Finansal Sistem, Finansal Kurumlar ve Bankalar

Temel işlevi mevduat toplayarak, topladığı bu fonları kredi şeklinde kullandırmak olan bankalar, finansal sistemin en önemli kurumlarıdır. Bankalar konusunda ayrıntılı açıklamalara girmeden önce, bankaların da dahil olduğu finansal sistemin açıklanması, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu ünitede, ekonomik ve finansal sistemin fonksiyonları, finansal piyasaların unsurları,bankaların finansal sistemdeki rolü ve önemi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kavramlar

– Ekonomik Sistem
– Finansal Sistem
– Yatırım ve Finansman Araçları
– Finansal Aracı Kurumlar
– Bankalar

Türkiye’de Menkul Kıymet Stokları

Türkiye'de menkul kıymet stokları

Fon ihtiyacı olan ekonomik birimler, fon fazlası veren ekonomik birimlerden fon ihtiyaçlarını menkul kıymet ihraç ederek giderirler. Türkiye’de menkul kıymet ihraç iznini Sermaye Piyasası Kurulu vermekte ve kayıt altına almaktadır. Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi, finansal sistemde ödünç verilebilir fonların yaklaşık %90’ının kamu kesimi tarafından talep edildiği görülmektedir. Kamunun bütçe açığı vermesi bu sonucu doğurmaktadır. Oysa finansal sistemin temel görevi, yeni yatırımlar için gerekli fonları temin etmektir. Ülkemizde, üretim ve yatırımın artması, kalkınmanın hızlanabilmesi için kullanılabilir fon tutarının artırılmasının yanı sıra devletin fon ihtiyacının azaltılması büyük önem taşımaktadır.

Bankalar sistemi

İçindekiler

Bağlantı Ekonomik Sistem Üzerine
Bağlantı
Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar
Bağlantı
Finansal Piyasaların Unsurları
Bağlantı Finansal Piyasalar Sınıflandırılması
Bağlantı
Finansal Piyasaların Ekonomik Sistemdeki Önemi
Bağlantı
Bankalar
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı Başvuru Kaynakları