Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Uygarlık Tarihi      Ünite 1      8 Nisan 2011 Ara     

01. Dünyanın Oluşumu ve Tarih Öncesi Çağlar

Lascaux Mağarası'ndan Bir Duvar Resmi

Bu ünitenin konusu, tüm zamanların en eskisi ve en uzunu olan tarih öncesi çağ­lardır. Evrenin ve Dünyamızın nasıl oluştuğunu canlılığın ve insanın nasıl orta­ya çıktığını insanla birlikte kültürün, en ilkel teknolojinin ve ilk sanat ürünlerinin nasıl geliştiğini besin üretiminin başlamasını ve önce ilk köylerin, sonra da ilk kentlerin meydana gelişini son olarak da devletin ve uygarlığın doğuşunu baştan başlayarak sırasıyla gözden geçireceğiz. Bu gelişmeleri doğal çevre, insan ve kül­tür arasındaki etkileşim çerçevesinde ele alacağız.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştığımızda;

– Evren, Dünya ve canlılar nasıl oluşmuştur,
– Tarih öncesi ve erken tarihi çağlar nasıl ve neye göre sınıflandırılır,
– İnsanın atalarının özellikleri ve Paleolitik Çağ’daki gelişmeler nelerdir,
– Avcı-toplayıcı göçebe yaşam biçiminden yerleşik yaşama neden ve nasıl geçilmiştir,
– Tarım ve hayvanların evcilleştirilmesi nerede, ne zaman ve nasıl başlamıştır,
– Köy tipi yerleşimler ilk kent-devletlerine nasıl dönüşmüştür,
– Uygarlığın doğuşunu hazırlayan koşullar nelerdir? sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Örnek Olay

Bugün günlük hayatlarımızın ayrılmaz birer parçası gibi görünen bazı davranış­larımızın kökeni üzerine hiç düşündünüz mü? Örneğin birbirimizle konuşarak iletişim kurmamız, giyinmeye ve süslenmeye verdiğimiz önem, sanat ürünlerinin aklımızda ve ruhumuzda yarattığı karmaşık duygular, ölen yakınlarımız için bir cenaze töreni yapmamız ve onları toprağa gömmemiz, geceleri sıcak bir evde uyu­mamız ve bu evin ifade ettiği anlam, yemeklerimizi kap kaçaklarda ve pişmiş ola­rak yememiz, evcil hayvanlarımızla kurduğumuz dostluk bağı sizce kaç nesildir vazgeçilmezlerimizi oluşturuyor? Bir de bütün bunların hayatınızda olmadığını, konuşamadığınızı, giyinemediğinizi, et dahil olmak üzere tüm yiyecekleri çiğ ye­meniz gerektiğini, ateş yakamadığınızı, hiçbir yerleşim yerinin ve hiç evin olmadı­ğını, gecelerin hep karanlık ve soğuk olduğunu ve bütün hayvanların da yabani olduğunu hayal edin. Bir zamanlar, bizim için hayal etmesi bile güç olan bu ko­şullarda yaşamayı başaran insanlar vardı. Şimdi bu insanları ve onların dünya­sını tanıyalım.

Anahtar Kavramlar

– Evrim
– Üretim
– Teknoloji
– Uygarlık
– Sanat

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Evren, Dünya ve Canlıların Oluşumu
Bağlantı Üç Çağ Sistemi ve Tarih Öncesi Çağlar
Bağlantı Paleolitik Çağ
Bağlantı Mezolitik (Epipaleolitik) Çağ
Bağlantı Neolitik Çağ

Bağlantı Kalkolitik Çağ
Bağlantı Uygarlığın Doğuşu
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Okuma Parçası
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları