Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Devlet Bütçesi      Ünite 1      7 Haziran 2009 Ara     

01. Devlet Bütçesi – Giriş

Zaman zaman kendi gelir ve harcamalarınızı bir kağıda dökmek ihtiyacı hissetmişsinizdir. Yukarıda olduğu gibi, öncelikle gelirlerimizi ve bu gelirlerimizin harcandığı ana kalemlerin tutarlarını yazarız. Daha sonra ne kadar paramızın kaldığını hesaplamak için aralarındaki farka yani dengeye bakarız. Bizler genellikle bu gelir ve harcama hesaplarını, harcama yapıldıktan sonra ve ne kadar paramızın kaldığını hesaplamada kullanırız. Bir başka deyişle, kendi mali durumumuzun kontrolünü yapmaya çalışırız. Bizim bütçelerimizin büyüklükleri en fazla milyarlarla ölçülürken, devlet bütçelerinin 2000’li yıllarda katrilyonlarla ölçüldüğünü düşünürseniz, devletin de en azından kendi mali kontrolünü yapması için gelir gider hesaplarını yapmasında fayda olduğunu rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Bu ünitede devletin bütçe yapma nedenlerinin sadece kendi denetimini yapmak olmadığını göreceğiz.

Amaçlarımız

Bu üniteyi okuduktan sonra;
– devlet bütçesi nedir? Temel ilkeleri nelerdir?
– klasik anlamda devlet bütçesinden başarmasını istediğimiz görevler nelerdir?
– modern anlamda devlet bütçesinden başarmasını istediğimiz görevler nelerdir? sorularının yanıtlamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

– Bütçe
– Siyasi İşlev
– Bütçenin malî-iktisadi işlevi
– Bütçenin denetsel işlevi
– Kaynak tahsisi işlevi
– Gelir dağılımı işlevi
– İktisadi istikrar işlevi
– Kalkınma işlevi

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Devlet Bütçesi Kavramı ve Tanımları
Bağlantı Devlet Bütçesinin Temel Özellikleri
Bağlantı
Devlet Bütçesinin Fonksiyonları
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları

  • GÜLBENUTKU

    bütçe kavramına giriş