Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Yönetim Bilgi Sistemi      Ünite 1      10 Şubat 2010 Ara     

01. Çağdaş Bilgi Sistemi ve Dijital İşletmeler

Ses Klibi: Bu ses klibini oynatabilmek için Adobe Flash Player (Version 9 veya üzeri) gereklidir. Güncel versionu indirmek için buraya tıkla Ayrıca tarayıcında JavaScript açık olmalıdır.

Günümüzde, bilgi sistemlerindeki hızlı gelişme işletmeler açısından bilginin önemini gittikçe arttırmakta ve buna bağlı olarak bilgiye erişim de kolaylaşmaktadır. Bilgiye erişimde küreselleşmeye bağlı olarak sınırlar kalktıkça, işletmeler arasında rekabet de artmaktadır. Bilgiyi iyi kullanabilmenin yolu da etkili ve verimli bir bilgi sistemi kurmaktan geçmektedir. Bilgi sistemi, teknolojisi, altyapısı ve insan kaynaklarıyla işletmenin istek ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde olmalıdır. Bilgi teknolojisindeki gelişmenin sonucunda dijital işletmeler ortaya çıkmaktadır. Bu işletmeler, teknolojiye bağlı olarak elde ettikleri düşük maliyet, müşteri istek ve gereksinimlerini hızlı karşılayabilme ve bilgiye hızlı erişim gibi avantajlarla diğer işletmeler karşısında büyük rekabet avantajı sağlamaktadır. Böylece, rekabet edebilmek için tüm işletmeler dijital olma yolunda adımlar atmaya başlamaktadır.

Bu üniteyi işlendikten sonra aşağıdaki yeterliliklere sahip olacaksınız:
– İşletme koşullarının değişiminde etkili olan faktörleri sıralayabilmek
– Veri ve bilgi arasındaki ilişkiyi ve iyi bilginin özelliklerini açıklayabilmek
– Sistem, bilgi sistemi ve elemanlarını tanımlayabilmek
– Bilgi sistemlerinin tarihsel gelişimini açıklayabilmek
– Bilgi sistemlerini sınıflandırabilmek
– Bilgi sistemi yaklaşımlarını tanımlayabilmek
– Bilgi sistemlerinin işletme içindeki yeri ve önemini açıklayabilmek
– Bilgi sistemlerinin yarattığı fırsatlar ve tehlikeleri saptayabilmek

Guess Firmasının Dijital Olma Çabaları

1980’lerde ve 1990’ların başlarında Guess kot ve gündelik kıyafet pazarının hakimiydi. Aile şirketi olarak iş yaşamına başlayan bu işletme, 1997 yılında büyük bir işletme olmuş ve kontrol ve idaresi zorlaşmıştır. Ayrıca, Levi’s ve Gap gibi işletmelerle rekabet gün geçtikçe zorlaşmıştır.

Bu noktada, işletmenin başkan yardımcısı Marciano’dan işletmeyi tepeden tırnağa yenilemesi istenmiştir. Marciano işe, iş gücünü %6 azaltarak ve üretimin dörtte üçünü de deniz aşırı fabrikalara taşıyarak başlamıştır. Ayrıca, 2003 yılı için şimdiki satış gelirinin üç katı olan 2 milyar dolar satış geliri hedeflemiştir. Bununla birlikte, satış gelirini arttırırken maliyetleri azaltabilmek içinde İnternet’i kullanmıştır.

Guess, işletme içi ve dışı süreçleri İnternet’e taşımıştır. Cisco Systems ile çalışarak işletmenin teknolojisi geçmiş tüm şebeke ekipmanlarını yeni teknolojik ürünlerle değiştirmiştir. Bu sisteminde yeni yazılımlar kullanarak tedarikçileri ile Amerika içindeki ve dışındaki 1000’den fazla işletmeyle iletişim kurmuştur. Bu sistem sayesinde, satıcı işletmeler siparişlerini günün her saati verebilmişler ve verilen siparişin durumu bu sistem üzerinden öğrenilebilmiştir. Sistem üzerinden tüm satıcılara kataloglar ürün kod numaralarıyla gönderilmiş, yanlış siparişler ve iadeler en aza indirilmiştir. Yeni sistemle sipariş verme süreci bir ya da iki güne indirilmiş, depolarda çalışan sayısı 350’den 110’a düşürülmüştür.

Bununla birlikte, perakende müşteriler içinde İnternet’te site oluşturulmuş ve bu siteden büyük satış rakamlarına ulaşılmıştır. Tedarikçilerden gerekli ürünlerin satın alınması, yeni mağaza mimari planının gözden geçirilmesi ve seyahat düzenlemelerinin yapılması gibi işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde de İnternet teknolojisinden yararlanılmıştır. İşletme, yakın gelecekte, bu sistemlerin işletmenin telefon ve faksla yaptığı işin yerini alacağını düşünmektedir. Ayrıca, işletme, bu sistemle tedarikçi, işletme ve müşteri yönetim zincirinin verimli işleyeceğine ve idari harcamaların azalacağına; buna bağlı olarak, gelirin artacağına ve maliyetlerin düşeceğine inanmaktadır. Guess, 1997’den sonra yaptıkları ile yirmibirinci yüzyılda işletmelerin nasıl idare edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kavramlar

– Bilgi
– Veri
– Veri işleme
– Sistem
– Bilgi Sistemleri
– Donanım
– Yazılım
– Bilgi Teknolojisi
– Bilgi Toplumu
– Küresel Ekonomi
– Dijital İşletmeler

İçindekiler

Bağlantı Neden Bilgi Sistemleri?
Bağlantı Veri, Bilgi Kavramları ve İlişkileri
Bağlantı Sistem, Bilgi Sistemi ve Elemanları
Bağlantı Bilgi Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi
Bağlantı Bilgi Sistemlerinin Sınıflandırılması
Bağlantı Bilgi Sistemi Yaklaşımları
Bağlantı Bilgi Sisteminin İşletme İçindeki Yeri ve Rolü
Bağlantı Bilgi Sistemlerinin Yarattığı Fırsatlar ve Tehlikeler
Bağlantı Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları