Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Büro Yönetimi      Ünite 1      18 Şubat 2011 Ara     

01. Büro Nedir?

Bürolar genel olarak danışma ve kayıt tutma işlerinin yürütüldüğü işyerleri ya da bir işletmenin idari işlerinin yürütüldüğü yerler olarak tanımlanır. Ancak bu tanımlarda büro, yapılan işlerle ya da işlerin yapıldığı mekânla sınırlandırılmış olmaktadır. Oysaki büro işleri bir işletmenin sadece sınırlandırılmış bir mekânında değil, tüm alanlarına yayılmış bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca ağırlıklı olarak kayıt tutma ve yazı işlerinin yapılmakta olmasına karşılık günümüz bürolarında çok sayıda, birbirinden farklı iş yerine getirilmekte ve ileri teknolojiler kullanılmaktadır. Bu nedenlerle büroların bir mekân ya da bazı faaliyetler olarak ele alınması yerine işlevleri ve işlevlerinin özellikleri dikkate alınarak tanımlanması daha açıklayıcı ve doğru olacaktır.

Amaçlarımız

– Bu üniteyi tamamladığınızda;
– Büro, kavramsal olarak nasıl tanımlanabilir?
– Bürolarda hangi değişiklikler olmuştur ve günümüz bürolarının temel özellikleri nelerdir?
– Büroların bir işletme örgütü içindeki yeri ve önemi nedir?
– Hangi tür bürolar vardır?
– Bürolarda hangi işler yapılır?
– Bürolarda kimler çalışır?
konularında gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Örnek Olay

Dosyadaki Rapor

Elektronik Sanayi A.Ş. Genel Müdürü olan Burhan Yazıcı, Cuma günü yapılacak olağanüstü yönetim kurulu toplantısında okunmak üzere Cuma sabahı saat 9.30’a kadar özel bir maliyet analizi raporu hazırlanmasını istemiştir. Cuma günü öğle yemeğinden sonra Burhan Yazıcı Araştırma ve Geliştirme Müdürü Orhan Üstün’ün yardımcısı olan dizayn başmühendisi Talât Bayer’i telefonla arar. Burhan Yazıcı son derece kızgın bir şekilde “Talât Bey, maliyet analizi raporu nerede? Geçen hafta özellikle üzerinde durmuştum, bu sabah en geç 9.30’a kadar bu raporun elimde olması gerekirdi. “ der.

Talât Bey mahcup bir şekilde “Çok özür dilerim Burhan Bey, ben proje işini bunu en iyi şekilde yapabilecek olan dizayn mühendisi İrfan Tezer’e vermiştim. Bana hazırlayacağını söylemişti” diye yanıt verir.

Burhan Yazıcı daha sonra İrfan Tezer’e telefon eder. İrfan Tezer raporu üç gün önce tamamladığını ve Talât Bayer’in sekreteri Ümit Hanıma daktilo edilmek üzere verdiğini söyler. Ancak Ümit Hanımın grip yüzünden iki gündür işe gelmediğini öğrenir. Raporun müsveddesi daha sonra sekreterin “yapılacak işler” dosyasında bulunur.

Kaynak: Sindiren, D.; Öz-Alp, Ş. ve Aşkun, İ.C. (1971). İşletme Politikası, Metin ve Örnek Olaylar. Ankara: Emel Matbaası, ss. 45-46.

Anahtar Kavramlar

– Büro
– Büro sistemi
– Sanal büro
– Mobil büro
– Ev büro
– Devlet dairesi
– Bağımsız büro
– Geleneksel büro

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Büro Kavramı
Bağlantı Bürolarda Meydana Gelen Değişimler

Bağlantı Geleneksel ve Yeni Büroların Özellikleri
Bağlantı Büroların İşletmeler İçin Önemi
Bağlantı Büro Türleri
Bağlantı Genel Olarak Büro Faaliyet Alanları
Bağlantı Büro Faaliyet Alanlarında Çalışan Kişiler
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Bugüne kadar bir resmi daireye, hastaneye, belediyeye ya da bir bankaya gittiğinizde yapılan işler, işlerin yapıldığı ortamlar, bu işleri yapan kişiler ve kullandıkları teknolojiler mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Görevli memurlar, masalarına oturmuş, bazıları bilgisayar başında bir şeyler yazmakla, bazıları hesap makinesiyle işlemler yapmakla meşguldürler. Sürekli telefonlar çalar, birileri cevap verir. Bir kısmı ayakta, oradan oraya koşuşturup durur. Bir yığın kâğıt, dosya, klasör orada burada yığılıdır; bazı kâğıtlar da elden ele dolaşmaktadır. “Acaba bu insanlar ne yapmaktadır? Bunların işleri, unvanları nedir? Bu işleri hangi amaçla yapmaktadırlar? Bu kâğıtlar neden oradan oraya taşınıp durmaktadır? Sonuçta, bu yapılanlar ne işe yarayacaktır?” gibi pek çok soru aklınızdan geçmiştir.

Bu gözlemlerinizin bir resmi dairede, bir fabrikada, bir ticaret ya da hizmet işletmesinde olması hiç farketmez. Çünkü hepsinde çalışanlar benzer işleri yapmaktadır ve kullandıkları yöntemler ve çalışma ortamları değişikliğe uğrasa da bu işleri yapmaya devam edeceklerdir. Yazışmalar, kayıtlar, hesaplamalar, telefonlar, ziyaretçiler vb. pek çok şey, düzenli hizmet verebilmenin bir bedelidir. Gözlemleyebildiğiniz ya da gözlemleyemediğiniz pek çok işin yapıldığı bürolar için önemli olan bu işlerin belirli bir düzen içinde, hızlı, doğru ve kaliteli biçimde yapılmasıdır. Büro Yönetimi kitabınızın bu ilk ünitesinde büroları tanıyacaksınız. Bürolarda yapılan işlerin neler olduğunu, kimlerin çalıştığını, büroların işletmeler için taşıdığı önemi ve hangi tür bürolar olduğunu öğreneceksiniz.

  • OKCULAR

    Teşekkürler