Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim      Ünite 1      7 Nisan 2011 Ara     

01. Birleştirilmiş Sınıflar

Birleştirilmiş Sınıflar

Türkiye’de nüfusu az ve dağınık olan yerleşim birimlerinde ilköğretime giden öğ­renci sayısının az olması ve her sınıfa çok az öğrenci düşmesi nedeniyle, beş ders­likli okulların yapılması ve bu okulların her sınıfına öğretmen gönderilmesi ola­naklı ve ekonomik olmamaktadır. Bu yerleşim birimlerinde, çocukların ilköğretim gereksinimini karşılamak bakımından başvurulan yollardan biri birleştirilmiş sı­nıflarda öğretim uygulamasıdır. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, birden fazla sı­nıfın birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir öğrenci kümesiyle bir öğretmen tarafından gerçekleştirilen eğitimdir. Buna göre, birleştirilmiş sınıflarda öğrenciler, derslerin büyük bir kısmını kendi kendilerine çalışarak geçirmekte, kimi dersleri iki ya da daha çok sınıfla birlikte görmektedirler. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, koşulları gereği zor ve karmaşık bir öğretim uygulamasıdır. Bu uygulamadan istenilen veri­min sağlanması ise öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflarda öğretimi iyi bilmesine ve uygulamasına bağlıdır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra:

– Öğrenci sayısının çok az olduğu yerleşim birimlerinde çocukların ilköğretim gereksinimini karşılamak bakımından başvurulan yolları tanımak,
– Taşımalı eğitim, yatılı ilköğretim bölge okulu ve pansiyonlu ilköğretim okulu uygulamalarını tanımlamak,
– Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin tanımını ve kapsamını belirtmek,
– Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin ortaya çıkış nedenlerini açıklamak,
– Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin oluşturulma biçimlerini tanımak,
– Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin sorunlarını anlamak ve
– Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin Türkiye’deki durumunu kavramak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Örnek Olay

Ben ne yapacağım?

Ahmet, eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programı son sınıf öğrencisiydi. Derslere karşı oldukça ilgiliydi Ancak, programın son yarıyılında yer alan Birleştirilmiş Sı­nıflarda Öğretim dersine karşı çok ilgisizdi. Bir ya da daha fazla sınıfın birleştiril­mesine ve bu ortamda öğretim yapılmasına anlam veremiyordu. Zamanla, birleş­tirilmiş sınıfların nasıl oluşturulduğunu ve birleştirilmiş sınıflarda nasıl öğretim yapılacağını anlamaya çabaladı. Yine de, derse olan ilgisizliği devam ediyor; der­sin öğretim üyesi tarafından verilen ödevleri istemeyerek yapıyordu. Aslında, böy­le bir ortamda öğretmenlik yapacağını da düşünmüyordu.

Ahmet fakülteyi bitirdi. Öğretmen olmak için gerekli olan KPSS’ye girdi ve so­nuçları beklemeye başladı. Sonuçlar açıklandı ve Ahmet doğuda bir köy okuluna atandı. Şaşkındı. Bir köy okulunda görev yapacağını hiç düşünmemişti. Ahmet şe­hirde doğup büyümüştü. Köy yaşamını hiç bilmezdi. Ancak, olan olmuştu. Gide­cekti. Başka çaresi yoktu. Köyün yolunu tuttu.

Köy yolunda ilerlerken, biraz şaşkın biraz da ürkekti. Koşullar çok iyi gözük­müyordu. Doğrusu yollar da çok iyi değildi. “Ben ne yapacağım.” diye derin derin düşündü. İşin kötü yanı okulda tek öğretmendi. Beş sınıfı birlikte okutacaktı. Zor ve karmaşık bir durumdu. Yol uzadıkça uzuyordu. Artık tümüyle okulu merak ediyordu. Okul bakımlı olsa bari, diye düşündü. Kaç tane sınıfı vardı acaba? Kaç tane öğrencisi vardı? Lojmanı var mıydı? Tüm bunları düşünürken köyün girişine gelmişlerdi. Arabanın şoförü “Hocam köye geldik. Hoşgeldiniz köyümüze.” dedi.

Ahmet önce muhtarı görmek istedi. Muhtara gitti. Muhtar onu çok sıcak karşı­ladı. “Merak etmeyin hocam. Köyümüz çok güzeldir. Okulumuz da iyidir. Burada çok mutlu olursunuz. Ne ihtiyacınız varsa biz yardımcı oluruz. Hadi size okulu gezdireyim.” dedi. Doğruca okula gittiler. Ahmet çok heyecanlanmıştı. İşte görev yapacağı okul karşısındaydı. İki derslikli şirin bir okuldu. Okulu gezdikçe heyeca­nı ve kaygıları azaldı. Rahatlamıştı. Kimi olumsuzluklar ve eksikler gözleniyordu. Ancak, okul beklediğinden daha iyiydi.

Ahmet, muhtardan okulda 36 öğrencinin kayıtlı olduğunu öğrendi. Şimdi ne­ler yapacağını düşünmeye başlamıştı. Önce çevreyi incelemeli, sonra da iyi bir plan yapmalıydı. Fakültedeki öğretim üyesi ne söylemişti: “Çevreyi, okulu ve öğren­cilerinizi tanımakla işe başlayınız. Uzun süre orada görev yapacağınızı unutma­yınız. Size ihtiyacı olan çocukları düşününüz. Yalnızca çocuklara değil yetişkin­lere de hizmet vermeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmayınız. Ayrıca, başarılı ol­manın koşulunun köy koşullarını benimsemekten geçtiğini unutmayınız. Köy ko­şullarına ne kadar çabuk uyum sağlarsanız o kadar mutlu olursunuz.”

Anahtar Kavramlar

– Taşımalı Eğitim
– Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
– Pansiyonlu İlköğretim Okulu
– Birleştirilmiş Sınıflı Okul
– Birleştirilmiş Sınıf
– Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Öğrenci Sayısının Az Olduğu Yerlerde İlköğretim Gereksiniminin Karşılanması
Bağlantı Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Bağlantı Türkiye’de Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Uygulamaları
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Türkiye’de, nüfusu az ve dağınık olan yerleşim birimlerinde ilköğretime giden öğ­renci sayısı az olduğundan her sınıfa çok az öğrenci düşmektedir. Bu nedenle, öğ­renci sayısının çok az olduğu bu yerleşim birimlerinde beş derslikli okulların ya­pılması ve bu okulların her sınıfına öğretmen gönderilmesi olanaklı ve ekonomik olmamaktadır. Bu yerleşim birimlerinde çocukların ilköğretim gereksinimini karşı­lamak bakımından başlıca üç yol benimsenmektedir. Bunlar, nüfusu az ve dağınık olan yerleşim birimlerindeki çocukların şehirlerdeki okullara taşınmasıyla gerçek­leştirilen taşımalı eğitim, az nüfuslu birkaç yerleşim biriminin birlikte yararlanabi­leceği yatılı ilköğretim bölge okulları ya da pansiyonlu ilköğretim okulları ve her yerleşim biriminde bir iki derslikli okullarda birleştirilmiş sınıflarda öğretimdir. Bu yollardan en eski olanı ve benimseneni birleştirilmiş sınıflarda öğretimdir.

Bu ünitede, öğrenci sayısının çok az olduğu yerleşim birimlerinde çocukların ilköğretim gereksinimini karşılamak bakımından başvurulan yollar açıklandıktan sonra birleştirilmiş sınıflarda öğretim ve Türkiye’de birleştirilmiş sınıflar uygulama­sının durumuna yer verilmiştir.