Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Toplum ve İletişim      Ünite 1      24 Mart 2011 Ara     

01. Bireyden Kitleye

Geçenlerin çoğu hallerinden memnun ve ayakları yere sağlam basan insanlar gibiydiler. Sanki tek düşündükleri kalabalığın arasında kendilerine yol açmaktı. Kaşlarını çatıyor ve bakışlarını her yanda gezdiriyorlardı; üstlerini başlarını düzeltip koşuşturmaya devam ediyorlardı. Daha başkalarının-bunlar da kalabalıktı düzensiz hareketleri ve kıpkırmızı kesilmiş suratları vardı; etraflarını alan, sayısız insandan oluşma kalabalıkta sanki kendilerini yalnız sanmışlar gibi, kendi kendilerine konuşuyorlar ve birtakım jestler yapıyorlardı. Yolda durmak zorunda kaldıklarında, mırıldanmaya da ansızın son veriyorlardı; ama jestleri daha bir belirginleşiyordu; dudaklarında ilgisiz, zorlama bir gülümsemeyle, yollarına çıkanlar geçip gidene kadar bekliyorlardı…

Edgar Allan Poe / Olağandışı Öyküler

Amaçlarımız

Şu üniteyi tamamladıktan sonra;
– iletişim kavramını, iletişim sürecini ve ögelerini tanımlayabilecek;
– tarihsel olarak Sanayi Devriminin nasıl ortaya çıktığını açıklayabilecek;
– kitle, kitle toplumu olgularını toplum bilimi açısından tanımlayabilecek;
– kitle iletişimi ve kitle iletişim araçları olgularını tanımlayabilecek;
– kitle iletişim araçlarının işlevlerini açıklayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Örnek Olay

Okullara “Medya Okur Yazarlığı” dersi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve RTÜK tarafından imzalanan protokolle bu yıl ilköğretim okullarında seçmeli verilmesi planlanan, “Medya Okur Yazarlığı” dersinin, çocukların medyayı değerlendirmesinde etkili olacağı ancak, dersin müfredatının hazırlanması ve işlenmesi sırasında mutlaka iletişim fakültelerinden destek alınması gerektiği bildirildi.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şeker, medyanın kimi zaman öğrencilerin eğitiminde, okul ve aileden daha etkin olabildiğini söyledi.

Şeker, ilköğretim müfredatına ekleneceği açıklanan “Medya Okur Yazarlığı” dersini, düşünce olarak olumlu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Özellikle ilköğretim çağındaki çocukların televizyon izlemeye büyük zaman ayırdıkları düşünülürse, televizyondan yararlanma, televizyonu kullanma yani, televizyonu okuma konusunda bilgilendirilmeleri yararlı olabilir. Diğer yandan yeni bir medya olan internetin, gerek okullarda gerekse okul dışında öğrenciler tarafından yoğun şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Konulması düşünülen dersin, kitle iletişim araçlarının işleyişi, yapılanması, ekonomi-politiği gibi konularda altyapı oluşturması ve böylelikle çocukların medyayı doğru değerlendirmesini sağlaması mümkün.”

Şeker, dersin sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından verilmesinin planlandığını, ancak bunun yanlış olabileceğini, medya gibi derinliği bulunan konunun, iletişim fakültelerinde kapsamlı eğitim alan, lisansını tamamlamış kişiler tarafından ders olarak okutulması gerektiğini ifade etti.

Pilot uygulama ile 5 ilde başlaması öngörülen dersin, ülke geneline yaygınlaştırılmasının planlandığını da kaydeden Şeker, şunları söyledi: “Başlayacak medya derslerinin yaygınlaştırılmasının da planlandığına göre, iletişim fakültesi mezunlarından oluşacak bir eğitici kadrosu oluşturularak derslerinin bu kadrolarca yürütülmesi düşünülmeli. Diğer yandan VEB ve RTÜK iş birliğince başlatılan bu girişimin, teorik altyapısının sağlıklı oturtulması için iletişim fakültelerinden mutlaka akademik destek alınmalı. Özellikle kullanılacak ders kitaplarının, konuyla ilgili uzman iletişimciler tarafından hazırlanması, en az eğitimci kadrosunun iletişimcilerden oluşması kadar önemlidir.”

Kaynak: Hürriyet, 27 Ağustos 2006

Anahtar Kavramlar

– İletişim Süreci
– Kitle Toplumu
– Kaynak
– Kitle İletişimi
– Alıcı
– Kitle İletişim Araçları
– İleti
– Basılı Araçlar
– Kodlama
– Elektronik Araçlar
– Gürültü
– Fotografik Araçlar

İçindekiler

Bağlantı Yaşam ve İletişim
Bağlantı İnsanlık Tarihinde Bir Dönüşüm Dönemi: Sanayi Devrimi
Bağlantı Kitle ve Kitle Toplumu
Bağlantı Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araçları
Bağlantı Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Okuma Parçası
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları