Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Banka ve Sigorta Pazarlaması      Ünite 1      29 Ocak 2010 Ara     

01. Bankacılık ve Pazarlama

Bu ünitede, pazarlama ve pazarlama uygulamalarındaki gelişmelerin bankacılık sektörüne olan etkileri ele alınarak hizmetlerin pazarlaması ile fiziksel malların pazarlaması arasındaki temel farklılıklara değinilecektir. Ayrıca banka pazarının yapısı ve banka pazarını bölümleme gereksinimi üzerinde durularak öğrencilerin bankacılık ve pazarlama disiplini arasında ilişki kurması sağlanmaya çalışılacaktır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz:
– Pazarlama nedir? Pazarlama uygulamalarındaki gelişmeler hangi aşamadadır?
– Hizmetlerin pazarlamasını fiziksel malların pazarlamasından ayıran temel özellikler nelerdir?
– Bankalarda pazarlama faaliyetlerinin tarihsel gelişimini nasıl bir süreç izlemektedir?
– Banka pazarının yapısı, banka pazarının bölümleri ve bölümleme nedenleri nasıl açıklanabilir?

Örnek Olay

Ticari Bankacılık Yüzde 50’nin Peşinde

Yeniden bankacılıktan para kazanmak için stratejiler geliştiren bankalar, bir yandan bireye, diğer yandan da ticari bankacılığa odaklanıyor. Ancak, şimdiye kadar gelişme bireysel tarafta yaşanmıştı. Son birkaç yıldır ise ticari cephede müthiş bir gelişme, nefes kesen yarış var. Bankalar, ticari bankacılığa, özellikle de KOBİ tarafına büyük yatırım yapıyor. Alınan ilk sonuçlar umut verici. Ticari bankacılıktaki müşteri sayısı iki yılda yüzde 73 arttı. Hedef ise şu anda yüzde 5 olan payı, yüzde 50’lere taşımak.

Enflasyonun düşmesiyle birlikte, bankalar da yüksek Hazine kârlılıklarını rafa kaldırmak zorunda kaldı. Bununla beraber de gerçek bankacılık faaliyetlerine dönmeye başladılar. Amaç ise komisyon gelirlerini artırmaktı. Çünkü az sayıdaki kurumsal firmayla iş yaparak ya da menkul kıymet işlemleri ile büyümek, bankaların ayakta kalması için çok da yeterli değildi. Bu nedenle de bir taraftan, bireysel bankacılık faaliyetlerini artırdılar, diğer taraftan da yeni kâr kaynağı olarak gördükleri ticari bankacılık yatırımlarına hız verdiler. Bireysel bankacılıktaki pazarın büyüklüğü zaten biliniyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik geliştirilen ticari bankacılık da en az bireysel bankacılık kadar cazip. Çünkü KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip. Yapılan çeşitli araştırmalara göre tüm işletmelerin yüzde 99’unu, istihdamın ise yüzde 76’sını oluşturuyorlar. Toplam yatırımlardan aldıkları pay ise yüzde 38 civarında. Tüm bunlara karşın banka kredilerinden aldıkları pay yüzde 5’in altında. Bankaların bu alana odaklanmasındaki temel neden de bu büyük potansiyel…
Kaynak: Capital, 1 Ağustos 2004, Belgin Bayır Levent

Anahtar Kavramlar

– Pazarlama
– Hizmet
– Pazar
– SKA
– ATM
– Reel Sektör
– EFT
– SWIFT
– WAP

İçindekiler

Bağlantı Pazarlama Kavramı
Bağlantı Pazarlamanın Uygulama Alanları
Bağlantı Hizmetlerin Pazarlanması
Bağlantı Bankacılıkta Pazarlama
Bağlantı Banka Pazarının Yapısı
Bağlantı Banka Pazarının Bölümlenmesi
Bağlantı Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları