Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Sağlığı      Ünite 1      7 Nisan 2011 Ara     

01. Aile ve Sağlık

Aile ve sağlık

İnsanın sağlığını etkileyen pek çok etkenden belki de en önemlisi ailesidir. Çünkü aile bireyleri arasında ortak bir genetik yapı ve paylaştıkları çevrenin yanı sıra çok yakın bedensel, ruhsal ve toplumsal ilişkiler vardır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve be­cerilere sahip olabilirsiniz:

– Kavram olarak sağlık sözcüğü neleri içermektedir?
– Sağlık dengesi nasıl tanımlanır ve sağlık dengesini oluşturan öğeler nelerdir?
– Aile ve aile içinde yaşamanın önemi nedir?
– Aile-sağlık ilişkilerinin boyutları nelerdir?
– Aile bireylerinin maruz kalabilecekleri travmalar nelerdir?
– Aile bireylerinin sağlığını korumak için alınacak önlemler nelerdir?

Örnek Olay

SAĞLIĞIN ÇOK BOYUTLULUĞUNU ANLAMAK

Adı Soyadı: Ahmet Uyar
Yaşı: 20
İşi: Üniversite öğrencisi

Okuduğu son romanın konusunu, kendi yaşamı ile karşılaştırdığında, Ahmet’e hiç de inandırıcı gelmedi. Roman, babasını genç yaşta kaybeden, ailesine bakmak için üniversiteyi bırakıp köyüne dönen bir gencin öyküsünü anlatıyordu. Ah­met’in babası 47yaşındaydı, oldukça sağlıklı görünüyordu. Ahmet için, babası­nın ölme olasılığı hiç yoktu. Ahmet, birkaç ay sonra, amcasından gelen bir telefon­la babasının kalp kriziyle öldüğü haberini aldı.

Ahmet’in ailesi köyde değil, kentte yaşıyordu. Maddi sorunları yoktu. Ahmet’in an­nesine ve kız kardeşine bakmak için okuldan ayrılması gerekmiyordu. Maddi gü­vencenin varlığı birçok sorunu çözüyordu. Ancak Ahmet’in parlak yaşam beklen­tisi çok sıkıntılı bir duruma dönüşmüştü. Babasının ani ölümünü, sıcak ve güven dolu ilişkilerinin bitişini kabullenemedi. Okuldaki başarısı düştü. Dönem kaybet­ti. Günlük işlerinde çok durgun, yalnız, korkmuş ve acılıydı. Başka insanlarla ko­nuşmak ve onları dinlemek istemiyordu. Zamanının çoğunu yalnız geçiriyor, öfke ve umutsuzluk içinde bocalıyordu.

Bu öyküden çıkarılacak sonuç şu: Hastalık ve sağlık birbirinden ayrılamaz; sağ­lık çok boyutludur ve sağlığı bozan etkenler de farklı olabilir.

Anahtar Kavramlar

– Sağlık
– Sağlık Dengesi
– Sağlık Dengesini Oluşturan Öğeler
– Aile
– Aile-Sağlık İlişkisi
– Aile Yaşamındaki Travmalar
– Sağlığı Korumanın Yolları

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Sağlık Kavramı
Bağlantı Sağlık Dengesini Oluşturan Öğeler
Bağlantı Aile ve Aile Kavramı
Bağlantı Aile-Sağlık İlişkisi
Bağlantı Aile Yaşamındaki Travmalar
Bağlantı Aile Bireylerinin Sağlığının Korunması
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları